uEro . EEuro , Euro . , Euro . 17 .

. Euro Eu ro , , , . . Euro .

. . Ejro . Euro Euro .

Responses to Euro

  1. Rush Says:

    . Euro Euro .

  2. Anonyme Says:

    Ero . Euro .