, 9 , . 99 , , . , 9 . 9 . . .

, 9 . . 9 . 9 .

, . , 9 . 9 9 . 9 , .

Responses to 9

  1. John Says:

    , , 9 . 9 9.

  2. Julia Says:

    . 9 .